Anja Jääskeläinen på studiebesök i ateljén

Bilder från sommarutställningen på Sambiblioteket “Rörelse och Motstånd”, FIBER Verk 2015

Gränslinje

Rotation

FIBER Verk – Rörelse och motstånd

Konstrundan Älv & Kust i bilder

Röd jord

Under ytan I

Under ytan II

Skymning

Vid foten

Konstrundan Älv & Kust 2015