CV

KERSTIN STRANDBERG

Brunnshusgatan 40
871 33 Härnösand
Telefon: 0611-212 84, 070-261 50 36
E-post: kerstin.e.strandberg@gmail.com
Hemsida: http://www.kerstinstrandberg.se

STUDIER

HDK Göteborg 1972-77
Domens målarskola 1971

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

2015 Rörelse och motstånd, Sambiblioteket Härnösand
2013 Tre olika, Karås Gård, Täby
2012 FIBER Verk, Galleriet, Härnösands Konsthall
2007 Versalen, Sundsvall
2002 Jordmån, Robertsfors Konsthall
1999 Kulturfabriken, Örnsköldsvik
1992 Hägn, Galleriet, Härnösands Konsthall

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR

2020 KKV-utställning, Konsthallen, Härnösand
2019 Mitt-salong, Exercishallen, Östersund
2018 World Art Day, Ateljéutställning
2017 World Art Day, Ateljéutställning
2016 Y-salongen, Länsmuséet Murberget
2014 Norrbyskärs Museum, FIBER Verk
2012 Kramfors Konsthall, Textiltryck
2010 Härnösands Konsthall, Process, Akt 2 Premiär
2010 Antwerpen, Belgien, 7:e Internationella Akvarellfestivalen
2009 Härnösands Konsthall, Tidlösa landskap
2008 Härnösands Konsthall, Process, Akt 1 Utkast
2007 Länsmuséet Murberget, Y-salongen, Det dolda
2006 Härnösands Konsthall, Angeläget
2005 Sundsvalls Museum, Grafisk form, Artist books
2002 Härnösands Konsthall, KKV 20 år
2001 Härnösands Konsthall, Landskap
1998 Härnösands Konsthall, Konstlust
1996 Kulturmagasinet Sundsvall, Träriket Design Textil
1994 Härnösands Konsthall, Qvist bjuder in tre konstnärer
1993 Härnösands Konsthall, På ytan
1992-93 Tio textila uttryck, Sundsvalls Museum, Rådhuset Örnsköldsvik, Synvinkeln Skellefteå, Västerbottens Museum Umeå, Länsmuséet Gävle

OFFENTLIGA ARBETEN

Statens Konstråd, Länsstyrelsen Härnösand
Ängecenter, Härnösand
Älandsbro daghem, Härnösand
Ädelhem, Härnösand
Solede skola, Sundsvall
Länsarbetsnämnden, Härnösand
Själevads sjukhem, Örnsköldsvik
Barnrehab, Landstinget Västernorrland
Länsförsäkringar, Härnösand

STIPENDIER

2017 Göran Dahlbergs Stipendium
1989, 1993 Konstnärsnämnden

REPRESENTERAD HOS

Norrbottens Läns Landsting
Västernorrlands Läns Landsting
Härnösands Kommun
Sundsvalls Kommun
Robertsfors Kommun
Överklagandenämnden, Härnösand