Måleri

Skärvor

Mot kvällen

Transformation II

Transformation I