Akvarell

Öppning

Skärvor

Mot kvällen

Transformation II

Transformation I

Vatten

I skuggan

Berg II

Berg I

Skyar

Stilla landskap

Storm