Objekt

Kärl I

Kärl II

Gränslinje

Rotation

Förlopp I-III

Fäste

Möte

Möte

Yta

Yta

Det täckta

Det täckta

Ut Genom

Ut genom

Olika

Olika

Stadier

Stadier