Objekt

Stadier

Stadier

I Grunden Ny

I grunden fast

På Rad

På rad

Dimension I

Dimension I-II

Omkring

Omkring

Uppbrott

Uppbrott

Händelser

Händelser

Det Dolda

Det Dolda

Svart Materia

Svart Materia

Process II

Process II