About

Kerstin Strandberg – Konstnär i Härnösand, Västernorrlands län

Jag har klassisk utbildning i textil men arbetar idag mest med experiment i gränslandet mellan textilkonst och skulptur. När det gäller måleri ligger akvarelltekniken mig närmast.

Jag visar min konst genom separat- och samlingsutställningar men jag har också utfört utsmyckningar inom landsting och kommuner. Jag bedriver också kurser i egen regi i måleri och textiltryck.

Min drivkraft finner jag i naturen och särskilt i den utsatta och karga havsmiljön. Naturens läkande kraft både som glöd och rekreation. Att stanna till – få ett ögonblick, överfört till en målning eller gestaltad i en skulptur. En bestående händelse. En promenad vid kusten. En stunds reflektion över livets flyktighet och människans litenhet.

Akvarell

Akvarellmåleri är en direkt konstform där det fordras beslutsamhet och total koncentration. Att förvandla ett vitt, tomt ark till en vision, en ibland abstrakt berättelse. Med bara färgpigment och vatten skapa en stämning, kanske ett konstverk.

En kaskad av färger läggs till varandra. Ett mörkt stråk eller en ljus dagar sprids över målningen.
Kerstin Strandberg

Objekt och skulptur

I mina FIBER Verk berättar jag om den enkla, organiska fibern och använder den i kontrast till annat material. Det uppstår spänning mellan den livliga fibern med sin växtkraft och det fasta rutnätet, som metafor för stelbenta system och mekanisk upprepning. Ibland en strid på liv och död. Det är livets okuvliga mjukhet som överlever där det rostigt rigida knäcks.