Bast

Det täckta

Det täckta

Stadier

Stadier

Process II

Process II