Inspiration

Fibrer

Inspiration – fibrer

Rotsidan

Inspiration – Rotsidan

Droppar

Inspiration – Droppar

Lungö TJärn

Inspiration – Lungö Tjärn

Ytvatten

Inspiration – Berg

Himmel

Inspiration – Himmel

Is och vatten

Inspiration – Is och vatten

Rost

Inspiration – Rost

Vattenpöl

Inspiration – Vattenpöl

Notsand

Inspiration – Notsand

Vattenlek

Inspiration – Vattenlek

Storsand

Inspiration – Storsand