Author Archive

Skyar II

Rytm I, II & III

Spår I & II

Hängning på Norrbyskärs museum

Hängning på Norrbyskärs museum

Konstvisning på KKVH för Region Västernorrland

Skärvor

Mot kvällen

Transformation II

Transformation I

Mitt-salong i bilder

I skuggan

Berg II