Author Archive

Spår I & II

Hängning på Norrbyskärs museum

Hängning på Norrbyskärs museum

Konstvisning på KKVH för Region Västernorrland

Skärvor

Mot kvällen

Transformation II

Transformation I

Mitt-salong i bilder

Vatten

I skuggan

Berg II

Berg I