Spår I & II

Hängning på Norrbyskärs museum

Hängning på Norrbyskärs museum

Speglingar av 2020 – Norrbyskärs Konsthall

På gång just nu – Spår II

På gång just nu – Spår I

Stycke

Öppning

Konstvisning på KKVH för Region Västernorrland

Skärvor

Mot kvällen

Transformation II

Transformation I