FIBER Verk

Bilder från sommarutställningen på Sambiblioteket “Rörelse och Motstånd”, FIBER Verk 2015