Kerstin Lindström

Konstvisning på KKVH för Region Västernorrland