Kerstin Rotsidan

Kerstin Strandberg

Stycke

Öppning

Konstvisning på KKVH för Region Västernorrland

Skärvor

Mot kvällen

Transformation II

Transformation I

Mitt-salong i bilder

Mitt-salong

Vatten

I skuggan