Kerstin Rotsidan

Kerstin Strandberg

På gång just nu – Bergrum I

Stycke

Öppning

Konstvisning på KKVH för Region Västernorrland

Skärvor

Mot kvällen

Transformation II

Transformation I

Mitt-salong i bilder

Mitt-salong

Vatten