Göran Dahlbergs stipendium 2017

Den inom konstkretsar kände Örnsköldsviksprofilen Göran Dahlberg (1934-2012) tog 1997 initiativ till bildande av en stiftelse för stödjande av bildkonstnärer i regionen.

Göran Dahlbergs stipendium kan sökas av konstnärer som är verksamma och skrivna i Ångermanland eller Medelpad. I år har juryn – bestående av Gunnel Oldenmark, Mats de Vahl, Benjamin Andersson och Cecilia Hultman – utsett två stipendiater bland de 22 sökande.

Janne Björkman får stipendiet med följande motivering:

“‘Själen ligger någonstans i det vardagliga’. Och i Jannes fall finns den överallt och alltid. Från arkeologiska fältarbeten till poetiska gestaltningar av migration. För Janne ser vi inga problem. Det är i så fall en rörelse över hindret vi får se.

“För ser gör han. Ser, omsätter och planterar sedan resultaten där de hör hemma. Ibland som text. Ibland som skulptur. Ibland som helhetsinstallationer där allt är av betydelse.”

Juryns motivering för Kerstin Strandberg lyder:

“Som motvikt till stelbenta system och mekanisk upprepning förenar Kerstin Strandberg fin materialkänsla med ett minimalistiskt formspråk. I spänningsfältet mellan det hårda metalliska och livets sprängkraftiga livskraft lyser ett gediget konstnärskap fram.”

Stipendieutdelningen äger rum på Härnösands konsthall den 16 december klockan 13.

http://www.allehanda.se/kultur/tva-angermanlandska-konstnarer-far-goran-dahlbergs-stipendium-sjalen-ligger-nagonstans-i-det-vardagligaComments are closed.